A vállalkozás minőségirányítási politikája

Az ALMA-REND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által nyújtott szolgáltatás a megrendelők és vevők igényeit hivatott kielégíteni.

A Kft. vezetője és munkatársai aktív szerepvállalásukkal kiépítik és működtetik a tevékenységük megbízható minőségi színvonalát garantáló, dokumentált minőségirányítási rendszert, amely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek.

A vállalkozás alapelvei:

  • a vevők megfogalmazott és még megfogalmazásra nem került igényeinek felmérése és magas színvonalon történő kielégítése;
  • piacának bővítésére és piaci versenyképességének fokozása;
  • kiemelt hangsúlyt helyez a vevőkkel, megrendelőkkel és az érdekelt felekkel való kapcsolattartásra;
  • a beszállítóival minél szélesebb együttműködés kialakítása, közös fejlesztési és stratégiai célok kitűzése és megvalósítása;
  • a vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a hibák megelőzése tervszerűen végrehajtott intézkedések alapján;
  • a szolgáltatási tevékenységünk során felmerülő kockázatok azonosítását, és kezelését;
  • biztosítja munkatársainak a színvonalas munkakörnyezetet, a munkavégzéshez szükséges valamennyi információt és technikai feltételt;
  • a minőségirányítási rendszer alkalmasságának és hatékonyságának rendszeres felülvizsgálata, az üzleti partnerek követelményeinek, elvárásainak megfelelően történő korszerűsítése.

A Kft. ügyvezető igazgatója biztosítja, hogy minden munkatársa megismerje és elfogadja a vállalkozás minőségpolitikáját, valamint a minőségirányítási rendszer alapvető céljait, felépítését és megvalósításának módszereit.

Fő cél, hogy az üzleti partnerek elismerése alapján a vállalkozás biztosan fejlődjön, és a Kft. valamennyi munkatársa büszke lehessen saját, jól végzett munkájára.

Hódmezővásárhely, 2018. március 01.

Póth Tibor
ügyvezető igazgató